Spørgsmål nr. 39:
Ministeren bedes oplyse, hvad den nødvendige redegørelse for budgettet jf. boligreguleringslovens § 13 skal indeholde? I bemærkningerne til lovforslaget er det ikke "…en særlig vidtgående redegørelse." Hvad ligger der i denne bemærkning?

Svar:
Det fremgår af bemærkningerne, at redegørelsen navnlig skal oplyse om ændringer i de enkelte beløbs størrelse. Det er ikke muligt udtømmende at angive i lovbemærkninger, hvad der skal oplyses i en sådan redegørelse, men med bemærkningen om, at der ikke vil kunne forlanges en særlig vidtgående redegørelse, er det søgt angivet på hvilket niveau, der skal redegøres. Den konkrete fastlæggelse af redegørelsens omfang må bero på de faktiske omstændigheder, herunder på hvad der i forhold til ændringen er relevant at oplyse om. Jeg er sikker på, at den enkelte udlejer er i stand til at udøve dette skøn hensigtsmæssigt.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 13   
Huslejeregulering:   gyldighedskrav     nødvendig redegørelse for budgettet     omkostningsbestemt   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.