Spørgsmål nr. 42:
Af høringssvar fra Malerne fremgår det, at man vurderer, at lovforslaget vil koste i omegnen af 700 arbejdspladser alene indenfor malerfaget. Ministeren bedes forlængelse heraf komme med et skøn over, hvor mange arbejdspladser det samlet vil koste, at lovforslaget forbyder nyistandsættelser?

Svar:
Ministeriet har ikke modtaget et høringsvar fra en organisation, der hedder ”Malerne”. Jeg antager, at der henvises til høringssvaret fra Danske Malermestre. Jeg kan henvise til mit svar på spørgsmål 6.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.