Spørgsmål nr. 44:
Ministeren bedes beskrive hvilke ændringer, der forventes gennemført i en ny autoriseret typeformular til lejekontrakter efter lejelovens § 5 på baggrund af denne lovændring? Ministeren bedes samtidigt oplyse, hvornår der foreligger en ny autoriseret typeformular til lejekontrakter?

Svar:
Ministeriet vil i forlængelse af lovens vedtagelse igangsætte arbejdet med en ny autoriseret typeformular og vil i den forbindelse tage stilling til hvilke ændringer, der er nødvendige. Den nye typeformular forventes at foreligge, når loven træder i kraft.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   lejeloven § 5   
Lejeaftale:   autoriseret typeformular   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.