Spørgsmål nr. 46:
Ministeren bedes bekræfte, at der fortsat vil kunne aftales kombinationsregulering af lejen i lejemål, hvor lejen fremover kan reguleres efter nettoprisindekset. Det vil sige, at det kan aftales, at lejen pristalsreguleres en gang om året og reguleres med eventuelle ændringer i skatter og afgifter, jf. lejelovens §§ 50-52, samt eventuelle forbedringsforhøjelser jf. lejelovens § 58/boligreguleringslovens § 27? Der henvises til, at det er oplyst i høringsnotatet under punkt 8.2, men ses ikke angivet i bemærkningerne til lovforslaget.

Svar:
Som der også er henvist til i spørgsmålet, er det under punkt 8.2. i høringsnotatet anført, at der med den foreslåede afskaffelse af trappeleje alene er tilsigtet en ændring af selve reguleringsmetoden, men ikke ændringer i anvendelsen af bestemmelsen.

Erstattes trappeleje med en mulighed for at aftale nettoprisindeksregulering af lejen, vil denne form for regulering kunne kombineres med de samme lejereguleringer, som der kan kombineres med i dag, herunder reguleringer som følge af forøgede skatter og afgifter.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   lejeloven § 27     lejeloven § 50     lejeloven § 51     lejeloven § 52     lejeloven § 58   
Huslejeregulering:   kombinationsregulering     pristalsregulering     skatter og afgifter     trappeleje   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.