Spørgsmål nr. 48:
Ministeren bedes bekræfte, at det vil være lovligt i en omkostningsbestemt ejendom, hvor udlejer har valgt at anvende boligreguleringslovens § 9 a, at fastsætte lejen i et nyt lejemål til den prisindekserede omkostningsbestemte leje med tillæg af forbedringer, selvom denne leje overstiger en korrekt beregnet omkostningsbestemt leje med tillæg af forbedringer på det tidspunkt, hvor lejemålet træder i kraft. Forudsat at der i kontrakten er korrekt oplyst om prisindekseringen og perioden for den jf. lejelovens § 4.

Svar:
Jeg kan bekræfte, at det vil være lovligt at fastsætte lejen i et nyt lejemål til den prisindekserede omkostningsbestemte leje, selv om denne leje vil overstige en korrekt beregnet omkostningsbestemt leje.

Der henvises herved til den foreslåede § 9 a i boligreguleringsloven, jf. forslagets § 2, nr. 8, hvorefter  udlejeren i stedet for regulering efter § 7 kan beslutte, at lejen i en periode på 2 år skal reguleres efter nettoprisindeks i stedet for efter reglerne om omkostningsbestemt husleje sammenholdt med, at  udlejerens beslutning om at regulere efter nettoprisindeks omfatter alle lejemål i ejendommen, bortset fra de lejemål, som udtrykkeligt er undtaget i bestemmelsen, jf. det foreslåede § 9 a, stk. 1, 4. pkt., i boligreguleringsloven. Det bemærkes, at lejeaftaler med omkostningsbestemt leje, som indgås i løbet af 2 års-perioden, ikke er nævnt som en undtagelse

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 7     boligreguleringsloven § 9 a     lejeloven § 4   
Lejeaftale:   nettoprisindeks     pristalsregulering   
Huslejeregulering:   gyldighedskrav     omkostningsbestemt     prisindekseret omkostningsbestemt leje     pristalsregulering   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.