Spørgsmål nr. 50:
I forlængelse af spørgsmål 49 bedes det oplyst, hvordan lejerne skal kunne tilgå ejendommens vedligeholdelsesregnskab via GI's hjemmeside, herunder om regnskaberne forventes at ligge offentligt tilgængelige eller via log in?

Svar:
Regnskaberne vil være offentligt tilgængelige på GI’s hjemmeside og kan således tilgås af lejerne.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 18   
Vedligeholdelse og opretning:   grundejernes investeringsfond     vedligeholdelsesregnskab   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.