Spørgsmål nr. 51:
Ministeren bedes oplyse, hvordan det forenkler lovgivningen at fjerne beskrivelsen af, hvordan hensættelserne til vedligeholdelse opgøres i boligreguleringslovens §§ 18, stk. 1, og 18 b, stk. 1? Der tænkes her blandt andet på en udlejer, der overtager en ejendom omfattet af boligreguleringslovens kap. II-IV og opført efter 1970 uden oplysning om, hvad der skal hensættes til vedligeholdelse. Hvis en ejendom overtages på tvangsauktion, er det ikke ualmindeligt, at selv basale oplysninger ikke medfølger ved overtagelsen, og det vil heller ikke være usandsynligt, at der ikke er indberettet vedligeholdelsesregnskaber til GI.

Svar:
I langt de fleste tilfælde vil det være klart for ejeren, hvad der kan hensættes for den pågældende ejendom efter boligreguleringslovens §§ 18 og 18 b. Som led i en forenkling foreslås det derfor, at bestemmelserne om beregning af hensættelsesbeløb til hhv. §§ 18 og 18 b-kontoen gøres mere overskuelige ved at fastfryse beløbene pr. 31. december 2014.

I de tilfælde, hvor der ikke er styr på hensættelserne, vil ejeren ikke blive stillet anderledes end i dag. Ejeren vil skulle fastslå, hvad der blev afsat eller skulle være afsat efter de tidligere gældende regler pr. 31. december 2014

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 18     boligreguleringsloven § 18 b   

Status:

Denne del af forslaget blev ikke gennemført.

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.