Spørgsmål nr. 52:
I forlængelse af spørgsmål 51 bedes ministeren oplyse, hvordan det forenkler lovgivningen at fjerne beskrivelsen af, hvordan det korrekte tillæg til kapitalafkastet opgøres, jf. boligreguleringslovens § 9, stk. 7?

Svar:
I langt de fleste tilfælde vil det være klart for ejeren, hvad tillægget til kapitalafkastet er for den pågældende ejendom efter boligreguleringslovens § 9, stk. 7. Som led i en forenkling foreslås det, at tillægget til afkastet opgjort efter stk. 7 fastfryses pr. 31. december 2014, og at beskrivelserne af beregningerne af de indtil denne dato foretagne reguleringer udgår af bestemmelsen.

I de tilfælde, hvor der ikke er styr på tillægget til kapitalafkastet, vil ejeren ikke blive stillet anderledes end i dag. Ejeren vil skulle fastslå, hvad der blev afsat eller skulle være afsat efter de tidligere gældende regler pr. 31. december 2014.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 9   
Huslejeregulering:   tillæg til kapitalafkast   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.