Spørgsmål nr. 56:
I forlængelse af spørgsmål 54 bedes ministeren ved et benægtende svar oplyse, hvem der så skal betale for den forringelse af det lejede, der sker herved? Ministeren bedes yderligere svare på, hvordan denne omkostning kan finansieres?

Svar:
Jeg kan henvise til mit svar på spørgsmål 54.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.