Spørgsmål nr. 57:
Ministeren bedes bekræfte, at der kan aftales regulering efter nettoprisindekset jf. den nye lejelovs § 53, stk. 2, i lejemålet, hvor lejen er fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Svar:
Jeg kan bekræfte, at lejen i lejemål omfattet af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, vil kunne aftales reguleret efter nettoprisindeks efter den foreslåede § 53, stk. 2, i lejeloven.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 5     lejeloven § 53   
Lejeaftale:   § 5 stk. 2 lejemål     gennemgribende forbedret   
Huslejeregulering:   § 5 stk. 2 lejemål     gennemgribende forbedret     pristalsregulering   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.