Spørgsmål nr. 59:
I forlængelse af spørgsmål 57 og 58 bedes ministeren oplyse, hvordan bemærkningerne til § 1, nr. 32 afsnit 5, skal forstås, da der heri alene opremses lejeaftaler omfattet af lejelovens §§ 47-52, småejendomme og lejeaftaler med fri lejefastsættelse og hverken er nævnt lejemål, hvor lejen er fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 eller § 5, stk. 1?

Svar:
Der kan henvises til afsnit 3 på samme side i lovforslaget, hvoraf bl.a. fremgår, at ”…. lejemål, hvor lejen er fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, også fremover kan reguleres efter lejelovens § 53, stk. 2, 2. pkt., dog ikke efter en trappelejeaftale, men efter udviklingen i nettoprisindekset.”.

Herudover kan henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 58

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 5     lejeloven § 47     lejeloven § 47 a     lejeloven § 48     lejeloven § 49     lejeloven § 50     lejeloven § 51     lejeloven § 52     lejeloven § 53   
Generelt:   fri lejefastsættelse     småejendom     trappeleje   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.