Spørgsmål nr. 62:
Ministeren bedes oplyse, hvor mange danskere, man mener ikke har adgang til digital kommunikation, og dermed har brug for at få udleveret en fysisk kopi af en ind- eller fraflytningsrapport ved selve synet?

Svar:
Folketinget har vedtaget, at borgernes kontakt med det offentlige i stigende grad skal foregå på nettet. De første områder blev digitale i 2012, og frem mod 2015 er der kommet flere områder til. Den nye lovgivning om digital selvbetjening bidrager til regeringens mål om at frigøre offentlige ressourcer og samtidig gøre det lettere for borgerne at betjene sig selv hos det offentlige.

1. november 2014 blev det lovpligtigt at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk tilmelding af alle over 15 år med dansk bopæl og CPR-nummer, som ikke inden 1. november 2014 selv havde tilmeldt sig eller var blevet fritaget fra Digital Post. Ifølge Danmarks Statistik havde 93 pct. af alle danske familier adgang til internet i hjemmet i 2014. 7 pct. af alle familier havde således ikke adgang til digital kommunikation i 2014.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spm. 32

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   lejeloven § 4   
Generelt:   digital kommunikation     fraflytningsrapport     indflytningsrapport     udlevering fraflytningsrapport     udlevering indflytningsrapport   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.