Spørgsmål nr. 63:
Hvorledes vil ministeren sikre, at der om to år foreligger et færdigt udkast til en sammenskrivning af de to love?

Svar:
Jeg kan oplyse, at tidsplanen for sammenskrivningen af de to love sikres gennem tilrettelægning af arbejdet. Første skridt i arbejdet vil blive en politisk drøftelse af den fremtidige lejelovgivnings struktur, som der vil blive indkaldt til i forlængelse af lovens vedtagelse.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.