Spørgsmål nr. 64:
Ministeren bedes oplyse, hvorledes lejer- og udlejerorganisationerne vil blive inddraget i sammenskrivning af de to lejelove, og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at sammenskrivningen har en kvalitet og et indhold, der gør, at organisationerne kan tilslutte sig forslaget?

Svar:
Jeg kan oplyse, at jeg altid er interesseret i at inddrage seriøse og professionelle organisationer i lovforberedelsen.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.