Spørgsmål nr. 65:
Ministeren bedes oplyse, om ministeriet har kompetencer og ressourcer, der gør, at ministeren kan garantere, at der om to år foreligger en gennemarbejdet sammenskrivning, med en acceptabel kvalitet, af de to love.

Svar:
Jeg kan oplyse, at ministeriet efter min opfattelse har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at sikre, at den indgåede aftale realiseres.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.