Spørgsmål nr. 66:
Ministeren bedes oplyse, hvorvidt det gør indtryk på ministeren, at to lejerorganisationer og to udlejerorganisationer sammen har vurderet, at indeværende lovforslag ikke leder til en forenkling af lejelovene, og de fire organisationer derfor samlet anbefaler, at lovforslaget ikke gennemføres? Ministeren har tidligere henvist til, at organisationerne ikke er enige om, hvad der skal ændres i loven. Men alle fire organisationer har fastholdt, at de er helt enige i deres vurdering af lovforslaget, og at de fastholder deres anbefaling.

Svar:
Det kan godt være, at udlejerne ønsker at droppe forslaget, men på lejersiden er der ikke enighed om dette. Lejernes Landsorganisation, der er den største organisation på lejersiden, bakker således op om forslaget.

Regeringen vil selvsagt udmønte det forlig, som et stort flertal af Folketingets partier står bag.

Forligsaftalen er indgået efter konstruktive forhandlinger med partierne, hvor der er blevet indgået kompromisser i forhandlingsforløbet, men hvor forliget dog stort set omfatter alle elementerne i den enighedsliste, som organisationerne forhandlede sig frem til.

Udlejer- og lejerorganisationerne har gennem mere end 8 år forhandlet om en forenkling og modernisering af lejelovgivningen, inden de to små lejerorganisationer trak sig ud. Alle er enige om, at en forenkling og modernisering er nødvendig. Når organisationerne ikke ville være med, måtte politikerne nødvendigvis tage over. Det har en bred kreds af Folketingets partier nu gjort – med et rigtig godt resultat.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.