Spørgsmål nr. 67:
Det forudsættes, at ministeren ønsker, at alle de organisationer, der udpeger medlemmer til huslejenævn og boligretter, vil arbejde positivt for forslagets realisering, således at den aftalte evaluering om to år viser, at lovændringen bliver en succes. På den baggrund bedes ministeren oplyse, hvad han vil gøre for at sikre, at de fire organisationer, der ikke finder, at lovforslaget vil lede til en forenkling af lejelovene, vil ændre holdning, hvis lovforslaget bliver vedtaget?

Svar:
Jeg lægger til grund, at huslejenævn og boligretter arbejder loyalt inden for den til enhver tid gældende lovgivning

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.