Spørgsmål nr. 7:
Under forslagets 1. behandling den 15. januar 2015 tilkendegav ordføreren fra Enhedslisten, hr. Lars Dohn, at det er et væsentligt mål for Enhedslisten at få udfaset den private udlejning. Ministeren svarede i forhold hertil, at det ikke er et mål for regeringen, at man "ikke skal have den flerhed, vi har på boligmarkedet i dag". Ministeren tilføjede hertil, at det, ministeren "ikke synes er rimeligt, er, hvis markedet bare skal råde alene". I forlængelse af ministeren svar under 1. behandlingen af lovforslaget bedes ministeren tilkendegive helt klart, om regeringen aktivt vil arbejde for at udfase det private lejeboligmarked, som ønsket af Enhedslisten? I benægtende fald bedes ministeren oplyse, om regeringen i stedet for vil arbejde for at skabe et incitament til, at private investorer investerer i nybyggeri af boligejendomme?

Svar:

Jeg kan bekræfte, som jeg også pointerede fra Folketingets talerstol, at det ikke er regeringens mål at udfase det private lejeboligmarked. Tværtimod ønsker vi at bevare den flerhed, vi har på boligområdet,hvor private lejeboliger indgår som en af flere boligformer.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.