Spørgsmål nr. 71:
Ministeren bedes forklare, hvorledes det kan være, at 114 siders høringssvar, modtaget fra et stort antal organisationer og lejelovsspecialister, stort set ikke har givet ministeren anledning til at foretage ændringer i det oprindelige lovforslag?

Svar:
I høringssvaret er de enkelte kommentarer og forslag fra høringsparterne kommenteret. Det fremgår heraf, hvorfor nogle forslag ikke følges.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.