Spørgsmål nr. 72:
Ministeren bedes kommentere oplysningerne fra Enhedslisten under forslagets 1. behandling den 15. januar 2015 om, at det er ministeriets embedsmænd, der er skyld i, at forhandlingerne mellem organisationerne brød sammen i 2014. Ministeren bedes oplyse, hvorledes det kan være, at ministeren ikke tog til genmæle over for sådanne meget alvorlige beskyldninger?

Svar:
Der findes påstande, som er så åbenlyst forkerte, at de er bedst tjent med at blive forbigået uden kommentarer

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.