Spørgsmål nr. 75:
Ministeren bedes oplyse, om det er korrekt, at der i beregningen efter AMVAB-metoden er taget højde for, at der allerede er en andel af de professionelle udlejere, der allerede har indført en helt fast procedure med ind- og fraflytningssyn, og at ministeriet derfor ender med at korrigere for dette element to gange.

Svar:
AMVAB-målingen, som er udført af konsulentfirmaet EY på opdrag af Erhvervsstyrelsen, tager ikke højde for, at der allerede er mange professionelle udlejere, der har udført en helt fast procedure med ind-og fraflytningssyn.

Der er derfor ikke korrigeret to gange for denne effekt i de økonomiske bemærkninger til lovforslaget.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.