Spørgsmål nr. 77:
Kan ministeren garantere et lavere antal sager i huslejenævnene? Og hvad vil ministeren gøre, hvis lejer- og udlejerorganisationerne får ret i, at der sker en forøgelse af antallet af sager i huslejenævnene?

Svar:
Som oplyst i lovbemærkningerne, samt i svaret på spørgsmål nr. 68, er lovforslagets kommunaløkonomiske konsekvenser forhandlet med KL. Kommunerne har således erklæret sig enige i, at der bliver færre sager, hvor der er tvister mellem parterne, i huslejenævnene.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.