Spørgsmål nr. 8:
I forlængelse af spørgsmål 7 bedes ministeren oplyse, hvorledes ministeren vil skabe en fremtidig regulering af lejeboligmarkedet, der ikke leder til en de facto udfasning af det private lejeboligmarked?

Svar:
Jeg kan ikke tilslutte mig den præmis, at den eksisterende lejelovgivning leder til en de facto udfasning af det private lejeboligmarked. Hertil kommer, at den foreslåede forenkling og modernisering af de gældende regler på området alt andet lige vil gøre rammevilkårene endnu bedre for udlejerne.

Jeg mener, at vi med forslaget forenkler og modernisere området uden, at der sker en forringelse af standarden af de private udlejningsejendomme.

Derfor vil forslaget ikke medføre færre private udlejningsboliger. Tværtimod kan forslaget og den kommende sammenskrivning af lejelovgivningen medføre flere investeringer i sektoren.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.