Spørgsmål nr. 80:
Trappelejeaftaler anvendes bl.a. til at markedsføre primært nye bebyggelser, idet man ønsker at motivere lejere til at flytte ind i en bebyggelse, der er under udvikling. I takt med at ejendommen bliver udviklet, stiger lejen til markedslejeniveau. Efter gældende regler kan en trappeleje aldrig overstige den leje, man lovligt kan kræve efter principperne om markedsleje. Trappelejeaftaler er således ofte en rabat, der kan gives til lejerne, som kan gøre det lettere at udleje nogle boliger hurtigt efter deres opførelse. Kan man ikke indgå trappelejeaftaler, vil lejerne skulle betale fuld leje fra første måned, og de opnår derfor ikke et midlertidigt prisnedslag. Ministeren bedes på den baggrund begrunde, hvorfor man ønsker at ophæve muligheden for at indgå aftaler om trappeleje?

Svar:
Den mulighed, der i dag består med hensyn til at fastsætte en lavere begyndelsesleje end markedslejen, ændres der ikke ved. Der vil således også fremover være mulighed for i en periode at leje ud med prisnedslag – der vil dog ikke kunne aftales en trappelejeregulering af denne leje, men en regulering efter nettoprisindeks.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Lejeaftale:   begyndelsesleje     markedsleje     prisnedslag     pristalsregulering     trappeleje   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.