Spørgsmål nr. 81:
I lyset af de betydelige problemer, der er med at udleje lejeboliger i flere landdistrikter, bedes ministeren begrunde, hvorfor man ønsker at ophæve muligheden for at indgå aftaler om trappeleje, som netop anvendes i landdistrikterne til at tiltrække lejere, der ellers ofte ville købe en ejendom?

Svar:
Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 80, ændrer lovforslaget ikke ved de muligheder, der er i dag for at aftale en lavere leje end den, der lovligt vil kunne fastsættes efter lejelovgivningen. Den aftalte leje vil kunne aftales reguleret efter nettoprisindeks, men ikke efter en trappe.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Lejeaftale:   begyndelsesleje     markedsleje     prisnedslag     pristalsregulering     trappeleje   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.