Spørgsmål nr. 83:
Ministeren bedes forklare, hvordan en udlejer skal kunne overholde den nye lejelovs § 98 om afholdelse af fraflytningssyn inden for den angivne frist, hvis lejer ikke dukker op til det indkaldte flyttesyn, og udlejer ikke forud her for har fået nøglerne til lejligheden, men dog er bekendt med, at lejer er fraflyttet?

Svar:
Hvis lejeren ikke har afleveret nøglerne til lejemålet, må udlejeren som udgangspunkt regne med, at lejeren ikke er fraflyttet.

Der kan dog være tilfælde, hvor det må stå helt klart for udlejeren, at lejeren er fraflyttet, selvom nøglerne ikke er afleveret. Retsstillingen vil i den situation ikke være anderledes end retsstillingen i dag. Udlejeren vil skulle fremsætte krav om istandsættelse senest 2 uger fra det tidspunkt, hvor det står klart, at lejeren er fraflyttet.

Udlejeren kan i den forbindelse komme i en situation, hvor han bliver nødt til at skaffe sig adgang til lejemålet og få låsene udskiftet.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   lejeloven § 98   
Fraflytning:   flytteistandsættelseskrav     fraflytningssyn     frist     gyldighedskrav     lejer fraflyttet     nøgler ikke afleveret   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.