Spørgsmål nr. 9:

Den 25. januar 2015 udtaler administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Torben Christensen, i Søndagsavisen, at det er "helt uforståeligt, at politikerne nu vil indføre disse regler, som kun gør det sværere at udvikle og drive private boligudlejningsejendomme. Reglerne risikerer at svække investorernes lyst til at investere i boligudlejningsejendomme, og nogle investorer vil fremover holde sig helt væk fra boligmarkedet. Dermed vil der blive opført færre nye lejeboliger i de store byer, og flere ældre lejeboliger vil formentlig blive omdannet til andelsboliger". Ministeren bedes oplyse, hvorledes regeringen forholder sig til kritikken fra Ejendomsforeningen Danmark og investorerne?

Svar:
Jeg skal henvise til mit svar på spørgsmål 8. Jeg kan ikke se, hvordan en forenkling af lejelovgivningen skulle kunne svække investorernes lyst til at investere i boligudlejningsejendomme

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.