Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 4. april 2016 fra Canal Digital Danmark, jf. L 138 – bilag 7.

Svar:
Henvendelsen fra Canal Digital af 4. april 2016 er Canal Digitals oplæg til foretagendets foretræde for Kulturudvalget den 6. april 2016. Det fremsendte materiale ses primært at indeholde en uddybning af de synspunkter, der var indeholdt i Canal anmodning om foretræde for Kulturudvalget, jf. udvalgsbilag 3, og hvori Canal Digital advarer mod lovgivning, der pålægger tv-distributører at tilbyde alle kanaler enkeltvis (”frit kanalvalg”). Hovedbudskabet fra Canal Digital ses primært – ligesom i anmodningen om foretræde – en advarsel mod regulering i forhold til frit kanalvalg.

Jeg tillader mig på den baggrund at henvise til mit svar på Kulturudvalgets spørgsmål nr. 2 til nærværende lovforslag, hvori jeg har kommenteret Canal Digitals anmodning om foretræde. Som jeg også pointerede i svaret på spørgsmål nr. 2, indeholder nærværende lovforslag ikke regulering af spørgsmålet om frit kanalvalg. Som det fremgår af opsummeringen i det af Canal Digital fremsendte materiale (bilag 7), ses Canal Digital at være opmærksom herpå.