Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere notatet om lighederne mellem det danske og norske TV- marked, jf. L 138 – bilag 11.

Svar:
I notatet fra Telenor/Canal Digital oplistes en række ligheder mellem det danske og norske TV-marked, idet disse ligheder nævnes som begrundelse for at inddrage analyser af norske forhold i diskussioner om regulering af det danske tv-marked. Argumentationen og de norske rapporter, hvortil der henvises, ses primært at knytte sig til eventuel regulering af borgernes mulighed for frit at kunne vælge enkeltkanaler. Som det også er fremgået af mine svar på Kulturudvalgets spørgsmål nr. 2 og nr. 6, indeholder nærværende lovforslag ikke regulering af spørgsmålet om frit kanalvalg.