Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 12. maj 2016 fra Lars Vestergaard, København N, jf. L 138 – bilag 13.

Svar:
Jeg har henholdsvis den 17. marts 2016 og 29. april 2016 i svar på Kulturudvalgets spørgsmål nr. 1 og nr. 7 kommenteret tidligere henvendelser fra Lars Vestergaard, der drejer sig om samme forhold som den seneste henvendelse. Jeg tillader mig derfor at henvise til de tidligere afgivne svar.